European makers of edged weapons, their marks por Staffan Kinman

European makers of edged weapons, their marks por Staffan Kinman

Titulo del libro: European makers of edged weapons, their marks

Autor: Staffan Kinman

ISBN: 9198233904

Staffan Kinman con European makers of edged weapons, their marks

European makers of edged weapons, their marks por Staffan Kinman.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

1079 stämplar och märken av europeiska tillverkare av blanka vapen (klingsmeder, svärdfejare, fästesmeder, gelbgjutare etc.) ses i boken, i första delen i alfabetisk ordning efter tillverkarna. I den andra delen är stämplarna ordnade efter motiv för att underlätta bestämningen.Stämplar med bokstäver och initialer är införda i alfabetisk ordning. 1079 marks of European edged weapon makers (bladesmiths, furbishers, hiltmakers, brass moulders a.s.o.) are shown in the book, in the first part in alphabetical order of the makers. In the second part the marks are assorted in groups out of the motives to make the examination easier. Marks with shields with letters and initials are presented in alphabetical order.

  • Published on: 2015-02-27
  • Released on: 2015-02-27
  • Original language: English
  • Dimensions: 9.29" h x .67" w x 7.01" l,
  • Binding: Hardcover
  • 164 pages